Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny.

V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

Dvoufázová užší architektonická soutěž o návrh.

Předpokládaný termín vyhlášení soutěže: 19.10.2021


Předpokládaný termín vyhlášení

19. 10. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice