Předmětem soutěžebude zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky: „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Sportovní hala bude umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Vyhlašovatel upozorňuje, že do pozemku zasahuje ochranné pásmo železniční dráhy.

Sportovní hala by měla prioritně poskytnout třem novopackým středním školám důstojné prostory pro realizaci kvalitní výuky tělesné výchovy a volnočasových pohybových aktivit mládeže. Dále se předpokládá, že hala bude plnohodnotně využita i ve večerních hodinách a o víkendech jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2019

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem