Předmětem této soutěže o návrh bude zpracování architektonického návrhu novostavby  objektu tělocvičny v Rokycanech včetně návrhu řešení jejího bezprostředního okolí s cílem doplnění místa pro sportovní aktivity dvou sousedních základních škol a doplňkových funkcí družiny a gymnastického sálu. Předmětem návrhu bude také vhodné zasazení stavby do struktury města.

Smyslem soutěže je získat kvalitní ucelený architektonický návrh budovy a rozhodnout o vhodném a citlivém začlenění novostavby do struktury města se všemi historickými vazbami.  Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2021

Vyhlašovatel

Město Rokycany

Masarykovo náměstí 1, Střed,337 01 Rokycany

Další připravované soutěže