Předmětem soutěže bude návrh kulturního a společenského centra Stará hasička (objekt bývalé hasičky).
Součástí návrhu bude také úprava přilehlého veřejného prostranství v rozsahu řešeného území, na kterém
se pořádají společenské akce městské části (hody, vánoční slavnosti, koncerty, apod.). Návrh bude zpracován
v podrobnosti architektonické studie.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 06. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno / Městská část Brno-Komín

se sídlem Vavřinecká 15, 624 00 Brno
zastoupeno Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části