Předmětem soutěže bude najít nejvhodnější řešení nové svazkové školy Chýně – Hostivice. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele Chýně a Hostivic, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit.  Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost Zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Celková kapacita školy: 726 žáků.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

19. 05. 2021

Vyhlašovatel

Svazek obcí Chýně–Hostivice

Hlavní 200, 253 03 Chýně

Další připravované soutěže