Předmětem soutěže bude získání koncepčního návrhu řešení revitalizace souboru objektů táborové základny Hájenka Černé lesy v Brtnic za dodržení všech hygienických a technických požadavků, a to s důrazem na elementární jednoduchost navrhovaných staveb v prostředí přívětivém k dětem a určeném pro pobyt v přírodě a na čerstvém vzduchu se zaměřením na ekologické vzdělávací programy.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 07. 2021

Vyhlašovatel

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Další připravované soutěže