Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního pilotního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Brna.

Jednofázová otevřená anonymní architektonicko - urbanistická soutěž o návrh; projektová v rozsahu návrhu budoucí podoby železničního terminálu a ideová v rozsahu řešení širšího území a případného doprovodného rozvoje širšího území.

Předpokládaný termín vyhlášení: začátek září 2020


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 09. 2020

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
Praha 1

Další připravované soutěže