Předmětem soutěže je návrh Transformačního centra, které vznikne revitalizace a rekonstrukce objektu střední školy na adrese Stará 2702/100 v Ústí nad Labem. Rekonstruovaný objekt se má stát vzorným příkladem revitalizace objektu a z druhé poloviny XX století, a to pří zohlednění optimálních investičních a provozních nákladu. V objektu školy má vzniknout Transformační centrum, které bude poskytovat nezbytné podpůrné služby pro řízenou transformaci regionu.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 06. 2022

Vyhlašovatel

Ústecký kraj

Velká hradební 3118/ 48, Ústí nad Labem- centrum

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

CCEA MOBA
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

4 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 04. 11. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 24. 02. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jan Weldich, ICUK
Iva Dvořáková, radní
Tomáš Rieger, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Milada Hejdová
Ing. arch. Martin Stára
Gilma Teodora Gylytė, architektka
Lukáš Kordík, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Simona Kosíková Šulcová
Iva Tomešová
Pavla Svítilová

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci: Štěpán Špoula