Předmětem soutěže bude architektonický návrh víceúčelové sportovní haly, která bude součástí sportovního areálu na ul. U Stadionu v Novém Jičíně. Cílem architektonické soutěže je získat nadčasové řešení sportovní stavby odpovídající současným požadavkům na architektonickou a provozní kvalitu, udržitelnost a ekonomickou přiměřenost. Vybudování víceúčelové sportovní haly vychází z potřeby krytých sportovních ploch, které byly potvrzeny průzkumem realizovaným při zpracování Plánu rozvoje sportu v Novém Jičíně 2018–2025.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 08. 2022

Vyhlašovatel

Město Nový Jičín

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín