Předmětem soutěže bude návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby budovy ubytovacího zařízení v obci Horní Planá, chatová osada Jenišov, okres Český Krumlov (dále také jen „Budova“). Návrh zahrne zcela novou Budovu a související požadované doplňkové stavby a zařízení, související technickou a dopravní infrastrukturu, venkovní úpravy, včetně úprav ploch veřejného prostoru Mimo prostorového, provozního a funkčního uspořádání návrh vyřeší také estetickou podobu umístění Budovy v dané krajině, to vše zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele. 

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2019

Vyhlašovatel

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Václav Studený, ředitel