Předmětem soutěže bude zpracování architektonického a projektového řešení vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení v k. ú. Nová Paka. Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby s intelektovým (mentálním) popř. kombinovaným postižením, tedy mj. osoby s možným omezením hybnosti.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 05. 2021

Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Další připravované soutěže