Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického a krajinářského návrhu na řešení prostoru s názvem „ Zámecký park v Ostravě Porubě“.

Cílem je revitalizovat dané území městského parku, který je v dlouhodobě neudržovaném stavu. Park by měl propojit území ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí, měl by být reprezentativní, dostupný a bezpečný. Park by měl sloužit k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i odpočinku.

Cílem je však také vytvořit park učící nás o historii i architektuře a zvoucí nás k přírodě. Vytvoření prostoru pro předávání dědictví např. formou naučných stezek či historických a přírodních stanovišť s připomínkami staré Poruby i památkové zóny a památkově chráněných objektů i významu, smyslu a obsahu významného krajinného prvku, památných stromů i místní zvířeny, celkově environmentální výchovy, př. procházky s arboristou. Vzpomínky lidí nás odkazují na dávnou voliéru s překrásným ptactvem, tajuplné příběhy o nikdy nenalezené podzemní chodbě mezi zámkem a farou. Vraťme tyto vzpomínky mezi lidi.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž.

Vyhlášení soutěže je plánováno na srpen 2019.


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 08. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

Další připravované soutěže