Předmětem soutěže bude nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 02. 2020

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav
zástupce: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka městské časti Praha - Zbraslav
www.mc-zbraslav.cz