Předmětem soutěže budou návrhy architektonicko-urbanistického řešení novostavby výpravní budovy včetně podchodu v železniční stanici Nymburk hl. n. a rekonstrukce stávajícího výpravního objektu spolu s novostavbou objektu technologického.

Cílem soutěže bude nalezení optimálního řešení výpravní budovy s návazností na širší vazby přednádražního prostoru, navazující dopravní infrastrukturu a železniční infrastrukturu. Nejlepší řešení tak zajistí rychlé odbavení, dobrou a intuitivní orientaci v prostoru železniční stanice a přednádraží, vysokou míru pohodlí a bezpečnosti cestujících a zvýší tak atraktivitu přepravy veřejnou dopravou.

Vyhlašovatel: Správa železnic, s. o.

Vyhlášení soutěže je plánováno v průběhu března.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 03. 2022