Předmětem soutěže bude zpracování urbanistického návrhu území v blízkosti centra Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a sportovní halou. Zadavatel předpokládá vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města Zlína a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Do území bude nutno zakomponovat vybrané požadavky dopravní, mezi uvažovanými záměry jsou muzeum veteránů, cvičná sportovní hala, bydlení, komerce či objekt soudu, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.

Jednofázová otevřená anonymní urbanistická soutěž; projektová v rozsahu návrhu urbanistické struktury řešeného území a ideová v rozsahu řešení širšího území.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 11. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

nám. Míru 12
760 01, Zlín

Další připravované soutěže