Předmětem soutěže bude návrh revitalizace městského parku.

Jednofázová užší projektová architektonicko-krajinářská neanonymní soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

25. 09. 2019

Vyhlašovatel

Nadace Proměny Karla Komárka

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka
Tel.: 225 010 277
E-mail: jitka.prerovska@nadace-promeny.cz

Další připravované soutěže