Předmětem soutěže bude návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků.

Prostory vstupního vestibulu a podatelny jsou v současné době stavebně odděleny a součástí návrhu je propojení těchto prostor, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechá zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.

Budova MPO je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928-1934 významným českým architektem Josefem Fantou, dle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu průmyslu a obchodu. Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Součástí řešení bude veřejný předprostor vstupu do budovy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 03. 2019

Vyhlašovatel

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
Zastoupené Ing. Janem Benátským, ředitelem Odboru hospodářské správy