Předmětem soutěže je návrhy dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to do prostoru před dominikánským kostelem sv. Michala a do centrálního prostoru, definovaného 4 platany a 4 kamennými hranolovými sedacími prvky městského mobiliáře. Návrhy musí respektovat význam místa, tedy historického náměstí, které prošlo proměnami z původního Rybného trhu, přes utilitární využití jako parkoviště až po současnou funkci shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. Vodní prvek před kostelem sv. Michala bude vybaven technologií umožňující vyvolat efekt vodní mlhy (mlžného oblaku) v naprogramovaných časových intervalech. U návrhů se nevylučuje žádná z forem  řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohou být dílem sochařským, architektonickým nebo může jít o technologickou variantu. Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny. Vodní prvky by měly odolat času v dlouhodobém výhledu materiálově i myšlenkově.

Otevřená jednofázová architektonicko-výtvarná soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.


Předpokládaný termín vyhlášení

31. 10. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno