Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení dotvoření území navazujícího na Vítězné náměstí, konkrétně území vymezeného ulicemi Jugoslávských partyzánů a Evropská. Cílem soutěže je vybrat takový návrh, který bude respektovat urbanistickou koncepci Dejvic Antonína Engela z roku 1924 a zohlední soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu nejvyšších enviromentálních standardů, jež bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6.

V rámci dostavby 4. kvadrantu budou řešeny záměry společnosti Fourth Quadrant a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a jejich skloubení se záměry města na revitalizaci Vítězného náměstí a veřejných prostranství areálu Kampusu Dejvice.

Typ soutěže:

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

  • podle předmětu řešení bude soutěží architektonicko-urbanistickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěžní workshop je mezinárodní, veškerá komunikace bude probíhat v českém a anglickém jazyce;
  • jde o užší soutěž – porota vybere 6–10 uchazečů na základě přihlášky do soutěže, do 2. kola postoupí 3–5 účastníků soutěže;
  • soutěžní workshop je neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • soutěž bude dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí, který bude ve 2. fázi rozpracován do podrobnějšího návrhu.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Předpokládané datum odevzdání konceptů v 1. fázi: leden 2023

Předpokládané datum odevzdání návrhů v 2. fázi: květen 2023

Web soutěže: www.4kvadrant.cz.


Předpokládaný termín vyhlášení

05. 08. 2022

Vyhlašovatel

Fourth Quadrant s.r.o.

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Organizátor

ONplan lab, s.r.o.

Sekretář soutěže

Petr Návrat

ONplan lab, s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

12 000 000,-

Datum vyhlášení soutěže

05. 08. 2022

Datum podání žádostí o účast

16:00 16. 09. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

03. 08. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Petr Hlaváček, hlavní město Praha
Jakub Stárek, městská část Praha 6
Petr Palička, Penta Real Estate
Leoš Anderle, Sekyra Group
Milan Pospíšil, VŠCHT

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Zeman, hlavní město Praha
Eva Smutná, městská část Praha 6
Kristina Ullmannová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Dušan Ševela, Penta Real Estate
Ladislav Všetečka, Sekyra Group
František Dombek, Kaprain
Petr Šichtanc, VŠCHT

Náhradníci poroty - nezávislí

Janica Šipulová
Jan Magasanik
Petr Kučera

Další probíhající soutěže