Předmětem soutěže je návrh revitalizace části sídliště Kročehlavy.

Město Kladno v druhé polovině 20. století řešilo potřebu nárůstu obyvatel výstavbou sídlišť v katastrálním území Kročehlavy.

Kročehlavy jsou největším kladenským sídlištěm, kde žije zhruba 27 000 lidí v panelových domech. Výhodou této části města je blízkost lesa Bažantnice a lesa Na zabitém i pěší dostupnost nákupního centra Oáza. Dále se zde nachází objekt Spirály (volnočasové centrum pro děti). Významnou prostorovou i funkční dominantou je objekt bytového domu s bezbariérovými byty. Řešené území se vyznačuje vyššími domy a vyšší hustotou obyvatel. Typickým rysem současného stavu území je málo vzrostlých stromů mezi domy a problém s dopravou v klidu.

Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury a krajinářské architektury, kteří v době vyhlášení soutěže nedosáhli věku 30 let a kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách. Soutěž je určena pro jednotlivé studenty, nikoli týmy, není určena pro postgraduální studenty.

Ceny

  • Hlavní cena

Dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2020 pro jednoho vítězného studenta.

  • Další ceny

Finanční částka ve výši 30.000,- Kč za druhé místo a 15.000,- Kč za třetí místo.Předpokládaný termín vyhlášení

16. 01. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Kladno / architekt David Vávra / České centrum Tokio / Raymond Architectural Design Office Inc.

Sekretář soutěže

Zuzana Paulovics

Statutární město Kladno
oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel.: 312 604 206, e-mail: zuzana.paulovics@mestokladno.cz

Datum odevzdání soutěžních návrhů

00:00 11. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

16. 01. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

09. 01. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Akad. arch. David Vávra, spoluvyhlašovatel soutěže
Ing. arch. Anna Gamanová, předsedkyně výboru ZM pro rozvoj, územní plánování a dopravu
Ing. arch. František Műller, architekt Statutárního města Kladna

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Tomáš Prouza
PaedDr. Irena Veverková
Ing. Aleš Steiner
Ing. Dominika Kovandová

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Ondřej Rys
Ing. arch. Ivan Bergmann
Ing. Zdeněk Slepička

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže