Předmětem soutěže je architektonické řešení podoby nové stanice pražského metra Depo Zličín na prodloužené trase B za výjezdem z tunelu ze současné koncové stanice Zličín. Stanice bude povrchová, jednokolejná s bočním nástupištěm a bude umístěna při severním okraji kolejiště depa metra Zličín, které se nachází v těsné blízkosti dopravního uzlu křížení Pražského okruhu a Rozvadovské spojky.

Další požadovanou částí soutěžního návrhu bude také výhledové řešení rozšíření stanice v souvislosti s možným budoucím prodloužením trasy B v rámci urbanistického rozvoje Prahy. Rozšíření stanice bude probíhat směrem na jih přidáním dalšího nástupiště.

Stanice má umožnit co nejkratší přístup na trasu metra směrem do centra města z nově budovaného objektu s hromadnými garážemi P+R u ulice Na Radosti s kapacitou přibližně 500 parkovacích stání.

Součástí návrhu bude řešení objektu stanice, přilehlého veřejného prostranství v okolí stanice včetně souvisejících pozemních komunikací i sadových úprav, návaznosti na nově budovaný objekt garáží a řešení možného rozšíření stanice.

Dvoufázová užší neanonymní projektová architektonická soutěž.

Tisková zpráva k soutěži.


Předpokládaný termín vyhlášení

29. 11. 2021

Vyhlašovatel

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva
Tel.: +420 605 224 719
E-mail: [email protected]

Organizátor

CZECHDESIGN CENTER, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Jana Čepková

CZECHDESIGN CENTER, s.r.o.
Adresa: Vojtěšská 3, Praha 1
Kontakt: [email protected], tel. +420 721 462 398

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

600 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 26. 01. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

12:00 02. 03. 2022

Datum vyhlášení soutěže

29. 11. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 11. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Věra Langmaierová - hlavní projektant, METROPROJEKT Praha a.s.
MgA. Anna Švarc - architektka metra, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora hl. města Prahy pro dopravu

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Veronika Martykán
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. Jakub Fišer, architekt
Ing. Ondřej Hofmeister, architekt

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Petr Vyskočil, výrobně-technický ředitel, METROPROJEKT Praha, a.s.
Ing. arch. Jan Totušek, projektový manažer, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. David Krása, předseda představenstva, METROPROJEKT Praha, a.s.
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Ing. Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Porota může v průběhu soutěže požádat Vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže