Předmětem soutěže je nalézt návrh urbanisticko - architektonického, krajinářského a dopravního
řešení lokality areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží. Vyhlašovatel
předpokládá nalezení harmonického poměru mezi plochami zástavby, veřejných prostranství a
dopravní a technické infrastruktury. V daném území se požaduje minimálně umístit – dopravní
autobusový terminál, městský úřad, alej Emilie a Jana Křižanových a vyřešit parkování. Vyhlašovatel si
vyhrazuje oprávnění požádat účastníka soutěže o následné zpracování soutěžního návrhu do územní
studie, která zpřesní možnosti využití a uspořádání řešeného území na základě doporučení soutěžní
poroty, popřípadě vyhlašovatele.

Vyhlašovatel očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke
koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného prostoru, který se stane důstojnou a organickou
součástí města.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2020

Vyhlašovatel

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

Organizátor

Město Valašské Meziříčí

Sekretář soutěže

JUDr. Lucie Rapantová, vedoucí oddělení právního

Sídlo: Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 571 674 105
E-mail: rapantova@muvalmez.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

400 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10:00 18. 11. 2020

Datum vyhlášení soutěže

30. 09. 2020

Lhůta k podání dotazů

30. 10. 2020

Lhůta k zodpovězení dotazů

05. 11. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

1. - 2. 12. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

22. 09. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Robert Stržínek, starosta města Valašské Meziříčí
Ing. Hana Skácalová, zastupitelka města Valašské Meziříčí

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Irena Brouwerová, zastupitelka města Valašské Meziříčí

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže