Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru.

Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu, ekonomickou vyváženost a uměleckou kvalitu. Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování.

V druhé fázi bude vyžadováno prokázání proveditelnosti, technická a technologická řešení a detaily. Jednotlivé návrhy budou podpořeny blíže propracovaným propočtem nákladů (od honoráře po realizaci). Pro druhou fázi doporučujeme, aby si jednotliví účastníci přizvali do týmu realizátory osvětlení, se kterými pak v případě úspěchu v soutěži dílo také instalují.

Brněnské neony definujeme jako uměleckou soutěž, která využije zákonem danou možnost, aby vítěz soutěže byl i dodavatelem uměleckého díla. Jedná se o návrh a dodávku 36 girland do pěti ulic (Česká, Středová, Běhounská, Kobližná, Masarykova), které nahradí současné girlandy z padesátých let.

Dvoufázová otevřená projektová designerská soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

30. 09. 2021

Vyhlašovatel

Magistrát města Brna (MMB) spolu s Technickými sítěmi Brno (TSB)

Organizátor

CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Yvette Vašourková

CCEA MOBA
[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

250 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 26. 11. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 08. 02. 2021

Datum vyhlášení soutěže

21. 09. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 09. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Kristýna Černá
Filip Chvátal
Dušan Piják

Řádní členové poroty - nezávislí

M.A. Svatopluk Sládeček
Petra Sošťáková, designérka, www.p3l1.com
Michal Froněk, designér a architekt, olgojchorchoj.cz
Helena Lukášová, vizuální umělkyně, helenalukasova.com

Náhradníci poroty - závislí

David Grund
Marek Fišer

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
David Zajíček, veřejný prostor (KAM)
Michal Doležel, veřejný prostor (KAM)
Martin Zedníček, památková péče (OPP MMB)
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže