Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na výstavbu městské knihovny, který by nalezl řešení využití celého prostoru v proluce vymezené Škroupovým a Jeřábkovým náměstím a Tržní ulicí za předpokladu, že návrh bude respektovat historické, kulturní, prostorové a funkční souvislosti tohoto místa. Město chce získat představu o možnosti využití lokality v centru města, ve které by vznikla městská knihovna, a v případě dalších prostorových kapacit řešeného území pak prostor pro další možné využití.

Jednofázová otevřená ideová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

11. 06. 2018

Vyhlašovatel

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
T: 487 881 202, M: 733 251 953, E-mail: zatecka@mucl.cz

a

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o. p. s.
Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6


Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 724 085 334, e-mail: marta.elbournova@cenapp.cz
E-mailová adresa pro registraci: marta.elbournova@ce

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 20. 08. 2018

Datum vyhlášení soutěže

11. 06. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 06. 2018

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny Česká Lípa
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, zastupitelka

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací
Bc. Petr Novák, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jiří Janďourek

Další probíhající soutěže