Předmětem soutěže bude návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby bytových domů.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

26. 07. 2017

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
ID datové schránky: a7kbrrn
Zástupce zadavatele: Ing. Petr Vokřál, primátor města
Telefon: +420 542 171 111
E-mail: informace@brno.cz

Další probíhající soutěže