Město České Budějovice vyhlašuje soutěž o návrh na novostavbu bytových domů v lokalitě 4Dvory. Výsledkem by v první etapě měl být projekt na více jak 140 bytů, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o menší komerční prostory. Záměr je v souladu s dlouhodobou strategií Koncepce dostupného bydlení Města České Budějovice a město jako veřejný zadavatel s vědomím velikosti a významu investice věří, že bytové domy budou pro ostatní stavebníky v krajském městě ukázkovým příkladem, že i při běžných stavebních nákladech lze docílit vysoké kvality nejen z hlediska dispozic jednotlivých bytů, ale i celkové obytnosti prostředí a přístupu k environmentálním aspektům.

Město v první fázi očekává několik desítek soutěžních návrhů, kde by účastníci soutěže měli představit celkovou koncepci řešení a odborná porota z nich vybere šest nejlepších, kteří návrh ve druhé fázi rozpracují do podrobnosti studie. O nejlepším řešení pak bude rozhodovat nejenom architektonická kvalita, ale i dispoziční, konstrukční nebo ekonomická kritéria. V porotě zasednou kromě zástupců města i renomovaní architekti a dále odborníci z veřejných institucí i developerských společností, kteří se problematice bytové výstavby dlouhodobě věnují. Výsledky soutěže by měly být známy v březnu příštího roku.

Předpokládaná cena investice je 500 milionů Kč. Na ceny a odměny je v soutěži určeno celkem 2,7 milionu korun. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 7.12.2020. Pokud se formát soutěže o návrh osvědčí, mohlo by ho město použít i pro další plánované etapy.

Lokalita 4Dvory je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. Před pěti lety zde proběhla architektonická soutěž na park, který letos získal prestižní ocenění German Design Award a nedaleko odsud je také komunitní centrum Máj, nominované na prestižní Mies van der Rohe Award. Město zároveň připravuje soutěž na Centrum současného umění a architektury, která bude vypsaná v průběhu listopadu. České Budějovice se tak u veřejných zakázek řídí vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury a doporučením České komory architektů, který soutěž považuje za nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky.  

Dvoufázová otevřená anonymní architektonická projektově-ideová soutěž o návrh.

 Předpokládaný termín vyhlášení

16. 10. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České BudějoviceOrganizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

kamila.kulhankova@havelpartners.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 700 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 07. 12. 2020

Datum vyhlášení soutěže

13. 10. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 10. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Viktor Lavička - statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek - statutární město České Budějovice, náměstek primátora statutárního města České Budějovice
Mgr. Tomáš Chovanec - statutární město České Budějovice, člen rady statutárního města České Budějovice

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Irena Duchoňová - statutární město České Budějovice, předsedkyně bytové komise statutárního města České Budějovice
Ing. Jan Mádl - statutární město České Budějovice, člen zastupitelstva statutárního města České Budějovice

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
Ing. arch. Lukáš Kohl - architekt a spolumajitel developerské společnosti Doma je Doma

Další probíhající soutěže