Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů. Je možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící musí toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese.

Jednofázová otevřená projektová archtektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

17. 08. 2020

Vyhlašovatel

Město Polička

Palackého nám. 160, Polička 57201

Organizátor

Ing. arch. Marek Janatka

Sekretář soutěže

Ing. arch. Kateřina Hroníková

Masarykovo náměstí 33, 332 02 Starý Plzenec
Mobil: 724 458 514
E-mail: k.hronikova@studiovisio.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

670 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 13. 10. 2020

Datum vyhlášení soutěže

17. 08. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 07. 2020

Předseda poroty

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Řádní členové poroty - závislí

Jaroslav Martinů, starosta města – místopředseda poroty
Mgr. Jan Matouš
Radim Totušek, radní

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Jiří Mach
Anita Stanislavová

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže