Předmětem soutěže je architektonický návrh nového sídla České spořitelny: Campus Prague, včetně urbanistické koncepce zóny Smíchov-Jih a její infrastruktury. Cílem zadavatele je postavit v centru Prahy soubor staveb, který překračuje normu obecné kancelářské budovy a bude představovat nový model pro administrativní organizaci (tzv. Campus) tím, že bude vyhovovat zadavateli, stejně jako poskytovat služby a vybavenost přístupné zaměstnancům i široké veřejnosti. Cílem je posunout představu o současných kancelářských budovách: zabránit tomu, aby se komplex stal po pracovní době „městem duchů“ a představil ho jako živou a funkční část Prahy.

Dvoufázová (první: anonymní, druhá: neanonymní) otevřená projektová architektonická soutěž (veřejná výzva s následným užším výběrem).

Termín odevzdání předkvalifikačního portfolia (otevřená výzva)

16. 10. 2017

Workshop pro účastníky v Praze (1. fáze)

13.–14. 11. 2017

Termín odevzdání soutěžních návrhů (1. fáze)

5. 2. 2018

Diskuze s účastníky v Praze (2. fáze)

12.–13. 3. 2018

Termín odevzdání soutěžních návrhů (2. fáze)

19. 4. 2018

Prezentace návrhů v Praze (2. fáze)

4. 5. 2018

Jazyk soutěže: angličtina

Všechny informace jsou na webu CSHQ-CityCampus.cz – ověřte, že splňujete kvalifikaci – nahrajte své portfolio – porota vás vybere mezi 15 soutěžících anonymně svým návrhem – dostaňte se mezi 6 nejlepších a prezentujte svůj návrh porotě v Praze – získejte zakázku!


Předpokládaný termín vyhlášení

19. 09. 2017

Vyhlašovatel

Česká spořitelna a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Represented by: Ing. Tomáš Salomon

Sekretář soutěže

Ing. arch. Karin Grohmannová

E-mail: grohmannova@ccea.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

12 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

23:00 16. 10. 2017

Datum vyhlášení soutěže

19. 09. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 05. 2017

Řádní členové poroty - závislí

Tomáš Salomon, Česká spořitelna
Petr Brávek, Erste Group
Andrea Besenhofer, Erste Group Bank
Leoš Anderle, Sekyra Group

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Tomáš Velemínský, Erste Group Immorent
Marek Zděradička, IPR PRaha
Igor Klajmon, Sekyra Group

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže