Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality Pod Nemocnicí. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového lokálního centra města s důrazem na chytré dopravní řešení, které přinese této části města prokrvení městským životem s možností osazení funkcí občanské vybavenosti. Celková rozloha řešeného území je cca 6 ha.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

01. 08. 2022

Vyhlašovatel

Město Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Dalibor Carda, starosta

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

700 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 30. 09. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 27. 01. 2023

Datum vyhlášení soutěže

01. 08. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Josef Hermann, místostarosta Českého Krumlova
Ondřej Busta, architekt města Český Krumlov
Petr Hornát, vedoucí OREG, Jihočeský krajský úřad
Miroslav Reitinger, jednatel ČKRF

Pokud osoba, která byla nominována jako řádný člen závislé
části poroty, přestane zastávat svou veřejnou funkci, pro
kterou byla do poroty nominována, tak může být nahrazena
osobou, která nově bude tuto veřejnou funkci zastávat. Toto
rozhodnutí je na uvážení zadavatele soutěže.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Jana Moravcová
Adam Gebrian, architekt
Martin Červinka, sociolog

Náhradníci poroty - závislí

Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova
Vojtěch Remeň, ředitel nemocnice Český Krumlov

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže