Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické, dopravní a krajinářské řešení centra města, které zahrnuje plochu náměstí TGM, stávající autobusové nádraží a volnou zelenou plochu mezi náměstím a autobusovým nádražím. Hlavní důraz je kladen na zklidnění a omezení dopravy v prostoru náměstí, které dlouhodobě funguje pouze jako křižovatka dopravních cest a neplní tak funkci náměstí.

Užší jednofázová projektová urbanistická soutěž řešená formou soutěžního workshopu.


Předpokládaný termín vyhlášení

21. 02. 2022

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Organizátor

Centrum rozvoje Česká Skalice

Sekretář soutěže

Michal Kudrnáč

Vila Čerych, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice
Tel., Mobil: 491 451 136, 774 578 102
Mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

550 000,-

Datum vyhlášení soutěže

21. 02. 2022

Datum podání žádostí o účast

15:00 21. 03. 2022

Lhůta k podání dotazů

04. 03. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

17. 02. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jiří Regner, - zástupce vedení městaČervený Kostelec
Ing. arch. Lukáš Ehl – architekt města Červený Kostelec.

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Tomáš Prouza – zástupce vedení města Červený Kostelec
Ing. Pavel Matyska - vedoucí odboru rozvoje města

Náhradníci poroty - nezávislí

Odborníci přizvaní porotou:
Ing. Rostislav Petrák – zastupitel města Červený Kostelec, spoluautor soutěžního zadání;
Zástupce Policie ČR – Dopravní inspektorát Náchod;
Zástupce majitele komunikace I/14 – Ředitelství silnic a dálnic ČR; 
Zástupce majitele dalších komunikací – Údržba silnic Královéhradeckého kraje.

Další probíhající soutěže