Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce. Předmětem soutěže je také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb obce.

Jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 17.6.2019 a 24.6.2019 s výkladem vyhlašovatele. Sraz účastníků prohlídky je v 10:30 hodin před obecním úřadem na adrese Lidická 61, Středokluky.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 06. 2019

Vyhlašovatel

Obec Středokluky

se sídlem Lidická 61, 252 68 Středokluky
jednající starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem

Organizátor

gogolák + grasse, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. arch. Lukáš Grasse

tel.: 728 555 462
e-mail: centra.obce.stredokluky@gmail.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

800 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 30. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

03. 06. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

08. 02. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Ivan Gogolák
Ing. Jaroslav Paznocht, starosta
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D., místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Petrů

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníciPorota má právo přizvat potřebné specialisty.

Další probíhající soutěže