Předmětem soutěže bude nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se stane důstojnou a organickou součástí relativně kvalitního obytného souboru.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

18. 02. 2019

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Tel: 572 525 111
E-mail (podatelna): epodatelna@mesto-uh.cz
Datová schránka: ef2b3c5

Sekretář soutěže

Libuše Hradilová

Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 686 01
Tel: 572 525 242
E-mail: libuse.hradilova@mesto-uh.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

430 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 17. 06. 2019

Datum vyhlášení soutěže

18. 02. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

26. a 27. června 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

06. 02. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Stanislav Blaha, starosta města Uherského Hradiště,
Ing. Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště
Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta MěÚ

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Martina Radochová, referentka Útvaru městského architekta MěÚ
PhDr. Blanka Rašticová, předsedkyně komise Architektury a regenerace MPZ

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. arch. Iveta Ludvíková
Ing. Markéta Sprinzlová

Porota si se svolením zadavatele může v průběhu soutěže vyžádat přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže