Předmětem soutěže je návrh dokončení a propojení parku Jižní svahy s nábřežím řeky Ostravice
ve 2 místech. Návrh spojky Frýdeckého náměstí a Faunaparku (1) a parku Jižní svahy a
atletického areálu (2).

Jednofázová otevřená projektová architektonická a krajinářská soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

20. 04. 2020

Vyhlašovatel

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, Frýdek, 783 01 Frýdek-Místek

Sekretář soutěže

Ing. arch. Ondřej Zdvomka

hlavní architekt města
Radniční 1148, Frýdek, 783 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 609 348
E-mail: zdvomka.ondrej@frydekmistek.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

440 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

09:00 31. 07. 2020

Datum vyhlášení soutěže

20. 04. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 02. 2020

Řádní členové poroty - závislí

Karel Deutscher - náměstek primátora města Frýdku-Místku
Bc. Jakub Míček - náměstek primátora města Frýdku-Místku

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Zuzana Břachová - vedoucí oddělení územního rozvoje

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Petr Kulatý - referent zeleně
Ing. Oldřich Čajka - dopravní specialista

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže