Městská část Praha 3 vyhlašuje užší soutěž o návrh na dům sociálních služeb v ulici Pod lipami. Cílem soutěže je najít architektonický návrh na zařízení, poskytující komplexní pobytovou péči pro seniory a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby Domu sociálních služeb na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 2931/122 a 2931/123 v katastrálním území Žižkov. Vlastnické právo k pozemkům má Hlavní město Praha, svěřenou správu nemovitostí má Městská část Praha 3. Pozemky se nachází v ulici Pod lipami a v současnosti zde stojí objekt, který bude odstraněn (projekt odstranění stavby není předmětem navazující zakázky).

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

21. 07. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 37001 České Budějovice
Tel: 732 418 591
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 000 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 20. 12. 2021

Datum vyhlášení soutěže

21. 07. 2021

Datum podání žádostí o účast

12:00 20. 08. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

16. 07. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Ondřej Rut; místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Nikol Marhounová; předsedkyně komise pro sociální politiku MČ Prahy 3

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Zdena Štěpánková; členka výboru pro sociální politiku ZHMP
Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek; předseda Výboru zastupitelstva MČ Praha 3 pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže