Předmětem soutěže je přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem je stávající budovu adaptovat a dostavět areál tak, aby vyhovoval zhruba 370 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy jsou tedy energetická úspornost a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

 


Předpokládaný termín vyhlášení

07. 06. 2019

Vyhlašovatel

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

karin@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 100 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 19. 07. 2019

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 27. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

07. 06. 2019

Předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Martin Komárek, ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Tomáš Rozehnal, ředitel Odvolacího finančního ředitelství

Stanislav Běhal, vedoucí Oddělení řízení investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Tomáš Kozelský, KOGAA

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže