Předmětem soutěže je komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova v Brně pro potřeby Finanční správy České republiky. Cílem je stávající budovy zrekonstruovat, adaptovat a dostavět tak, aby vyhovovaly zhruba 420 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy jsou tedy energetická úspornost, příjemný kontakt veřejnosti s úřadem a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců Finanční správy.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 06. 2019

Vyhlašovatel

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Organizátor

CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Karin Grohmannová

karin@cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 19. 07. 2019

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

14:00 27. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

04. 06. 2019

Předseda poroty

Řádní členové poroty - závislí

Martin Komárek, ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Tomáš Rozehnal, ředitel Odvolacího finančního ředitelství

Stanislav Běhal, vedoucí Oddělení řízení investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Tomáš Kozelský, KOGAA

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže