Předmětem soutěže je nalézt řešení novostavby hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně, včetně napojení na dopravní infrastrukturu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

23. 06. 2022

Vyhlašovatel

Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Organizátor

Ing. arch. Oldřich Bittner

Sekretář soutěže

Ing. Pavel Bartas

vedoucí odboru investic a majetku
Sídlo zástupce : MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12
Tel. : 465 385 238
Mail : [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

250 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

13:00 02. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

23. 06. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 06. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Radim Vetchý, starosta města Lanškrouna

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Šťastný, referent KsaT, MěÚ Lanškroun
Tomáš Klaban, velitel JSDH

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může dále dle svého uvážení ke svému hodnocení přizvat odborníky.

Další probíhající soutěže