Předmětem soutěže je návrh komplexních stavebních úprav hvězdárny v Prostějově, které přinesou této instituci kvalitní prostory pro naplňování a rozvoj jejích vzdělávacích, volnočasových i vědeckých aktivit. Součástí řešení je i bezprostřední propojení s parkem a prostor pro venkovní akce.

Zvolený návrh bude následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.
Předpokládaná výše investice činí 60 mil. Kč bez DPH
.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne ve dnech 15.6.2022 a 13.7.2022. Sraz účastníků prohlídky je vždy
v 15:00 hodin před vstupem do hvězdárny
.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 06. 2022

Vyhlašovatel

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

VESMĚS architekti s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Jiří Maděrka

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel./fax: 585 508 835
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

770 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 13. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

03. 06. 2022

Datum konání hodnotící zasedání poroty

20.9.2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 05. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Jan Žůrek, člen Rady Olomouckého kraje
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora města Prostějova

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic Olomouckého kraje
Ing. arch. Jan Mlčoch, městský architekt města Prostějova

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Bc. Rudolf Novák, vedoucí hvězdárny, astronom.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže