Předmětem soutěže je řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, tedy přibližně území mezi nám. T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou, resp. ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení bude jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh bude následně rozpracován do podrobnosti územní studie pro řešené území.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

03. 07. 2019

Vyhlašovatel

Statutární město Prostějov

nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb

Organizátor

Ing. arch. Jan Horký

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Mlčoch

vedoucí odboru územního plánování a památkové péče
Adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov
Tel./fax: 582 329 752
E-mail: Jan.Mlcoch@prostejov.eu

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

350 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 18. 09. 2019

Datum vyhlášení soutěže

03. 07. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

26.9.2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

26. 06. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Fránek

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. František Jura, primátor města, místopředseda poroty
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Aleš Stuchlík

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Jakub Kutílek, dopravní specialista
Ing. Václav Lužný, rozvoj a strategie
PhDr. Marek Perůtka, památková péče
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., urbanistická ekonomika

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže