Předmětem soutěže je návrh objektu / objektů s malometrážními nájemními byty, terénní pečovatelskou službou pro seniory a s dalšími provozy sloužící pro bydlení seniorů a dalších místních osob v bytové nouzi.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 5. 4. 2019 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00 hodin před obecním úřadem.

 


Předpokládaný termín vyhlášení

15. 03. 2019

Vyhlašovatel

Obec Říčany

nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

Organizátor

Ing. arch. David Mikulášek

Sekretář soutěže

Ing. arch. David Mikulášek

Bratislavská 206/21, 602 00 Brno
tel.: +420 777 066 687
e-mail: dmzuh@seznam.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

640 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

16:00 05. 06. 2019

Datum vyhlášení soutěže

15. 03. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

12. a 13. 6. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 02. 2019

Předseda poroty

Ing. arch. Milan Nytra

Řádní členové poroty - závislí

Jan Studený – starosta obce – místopředseda poroty
Ing. arch. Daniela Hanousková Boučková – externí závislá
Iva Ďásková – vedoucí pečovatelské služby

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Luděk Franz – předseda stavebního výboru
Ing. arch. Jana Štěrbáková – externí závislá

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
Ing. Petr Suchánek – vnitřní prostředí budov

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže