Předmětem soutěže je kreativní řešení stálé expozice UPM (1192 m2). Zadání má dvě hlavní části - architektonické a grafickéřešení expozice. Cílem kreativního řešení vytvořit pro návštěvníky zážitek ze stálé expozice, která bude otevřena v nově zrekonstruované historické budově UPM v Praze 1.

Užší projektová architektonicko-designérská soutěž.

Termín odevzdání žádostí o účast v soutěži do: 13. 5. 2019, 15:00 hod.

V rámci výzvy si mohou zájemci o soutěž prostor pro stálou expozici v budově UPM prohlédnout, a to individuálně po domluvě s panem Dušanem Seidlem (724 114 433) nebo paní Michaelou Kindlovou (724 167 964).

 


Předpokládaný termín vyhlášení

23. 04. 2019

Vyhlašovatel

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Sídlo: 17. listopadu 2/2, Josefov, 110 00 Praha
Webové stránky: www.upm.cz
Zplnomocněný zástupce zadavatele: PhDr. Helena Koenigsmarková

Organizátor

CZECHDESIGN.CZ, z. s.

Sekretář soutěže

Ing. Mgr. Kamila Matoušková

+420 721 704 720, kamila.matouskova@czechdesign.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

305 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 09. 07. 2019

Datum vyhlášení soutěže

23. 04. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 04. 2019

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM
PhDr. Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM
PhDr. Iva Knobloch, kurátorka sbírky užité grafiky UPM
Ing. Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
doc. Mgr. Lada Hubatová Vacková, Ph.D., kurátorka a teoretička designu, UMPRUM
MgA. Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
prof. doc. Jan Němeček, M.A., produktový designér, studio Olgoj Chorchoj
Mgr. Adam Štěch, kurátor a teoretik designu a architektury, studio OKOLO

Náhradníci poroty - závislí

PhDr. Konstantina Hlaváčková, vedoucí kurátorka sbírky textilu 20. a 21. století
PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D., vědecký tajemník UPM
PhDr. Jan Mergl, Ph.D., kurátor UPM
Ing. arch. Sylvie Novotná, zástupce vedoucího, produkce výstav UPM

Náhradníci poroty - nezávislí

Mgr. Jan Skřivánek, teoretik umění, šéfredaktor Art+Antiques
Ing. arch. Lenka Míková, architektka, Lenka Míková architekti

Přizvaní odborníci:
Mgr. Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM
PhDr. Petra Matějovičová, vedoucí kurátorka sbírky kovů a různých materiálů UPM
PhDr. Jiří Fronek, Ph.D., vedoucí kurátor sbírky nábytku, prací ze dřeva a hodin UPM
Mgr. Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM
Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D., kurátorka sbírky nábytku 20. a 21. století a plastů UPM

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže