Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a revitalizace budovy Kina 70 v Novém Městě nad Metují a jejího budoucího multifunkčního využití pro provoz kina, divadla, hudební a další možné produkce (tanec, konference, výstavní činnost). Zadání nevylučuje přístavbu či nástavbu objektu za účelem optimalizace využití.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

26. 07. 2022

Vyhlašovatel

Město Nové Město nad Metují

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Organizátor

Ing. arch. MgA. David Mateásko

Sekretář soutěže

Ing. Žaneta Marvánová

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: +420 603 222 927
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

590 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 07. 11. 2022

Datum vyhlášení soutěže

26. 07. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

19. 07. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Libor Hovorka, místostarosta
Mgr. A. Vít Lukas, městský architekt

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Hable, starosta
Bc. Zdeněk Krákora, ředitel Kina 70

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Pavel Štěpán, vedoucího Společenského centra KINO70 v Dobrušce;
Odborník na akustiku: Ing. Petr Novák;
Odborníka na ozvučení a promítání: Ing. Václav Jezbera.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže