Předmětem soutěže je návrh revitalizace areálu brownfieldu Miltra, s cílem učinit jej součástí centra města a využít ho primárně pro občanskou vybavenost s kulturní a komunitní funkcí. Předmětem soutěže je dále nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení Kulturního centra Moravská Třebová, které v sobě zahrne sál pro 200 - 500 osob, menší kinosál pro 80 osob a novou městskou komunitní knihovnu, dále bar, kavárnu a další komunitní prostory a zároveň řešení depozitáře muzea, které může být samostatným objektem nebo součástí kulturního centra.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 04. 2022

Vyhlašovatel

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

Organizátor

RTS, a.s.

Sekretář soutěže

Ing. Boris Vrbka, RTS a.s.

Lazaretní 13, 615 00 Brno
e-mail: [email protected]
tel. číslo: +420 731 628 913

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

2 100 000,-

Datum vyhlášení soutěže

08. 04. 2022

Datum podání žádostí o účast

12:00 13. 05. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 03. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Miloš Mička, starosta města
MgA. Marie Blažková, ředitelka KSMT

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Daniela Maixnerová, místostarostka města

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže