Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnice břehů Labe v závodní (za mostem ve směru toku) straně železničního mostu. Návrh řešení má podpořit celoměstsky významné propojení mezi částmi města a zároveň zpřístupnit nábřeží.

Pro potřeby této soutěže byly při poslední úpravě mostu v roce 2014 na závodní straně mostu připraveny kotvící prvky. Jejich využití je na zvážení soutěžícím.

Realizační náklady lávky jsou předpokládány ve výši 40 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

24. 04. 2018

Vyhlašovatel

Statutární město Děčín

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Zastoupený: Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou statutárního města Děčín

Sekretář soutěže

Ing. Tereza Svobodová

Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly
Telefon 412 593 284
E-mail: tereza.svobodova@mmdecin.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

520 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 18. 07. 2018

Datum vyhlášení soutěže

24. 04. 2018

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 04. 2018

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Valdemar Grešík - nám. primátorky, člen Komise urbanistiky a životního prostředí města
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. - městský architekt, místopředseda poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Otto Chmelík - předseda Komise Urbanistiky a životního prostředí města

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci poroty:
Správa mostu: Ing. Vladimír Kudrnáč
Hydromechanika: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Specialista na mostní konstrukce, rozpočtář: Ing. Martin Vlasák
Dopravní inženýr: Ing. Miroslav Ouzký

Další probíhající soutěže