Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku, řešení které bude respektovat základní poslání památníku:

 • Uctít památku
  Památník je a nadále musí být místem uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů, místem piety a tiché kontemplace, autentickým místem připomínky utrpení.
 • Informovat
  Památník bude na autentickém místě utrpení poskytovat informace, vysvětlovat, zprostředkováním informací o historii místa i holokaustu Romů a Sintů narovnat nepravdy a mýty.
 • Vzdělávat
  Památník v Letech bude na místě utrpení/holokaustu vzdělávat a vést obecně proti násilí, vychovávat k demokracii a vysvětlovat kořeny nenávisti a diskriminace.
 • Podnítit diskuzi
  Památník se stane místem, které podnítí diskuzi nejen o hodnocení minulosti, ale bude reflektovat i současnou společenskou situaci. Vzbudí zájem o témata jako je diskriminace menšin a vyloučení ze společnosti, popírání holokaustu a obecně téma lidských práv, svobod a soužití.

Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane aktivní součástí života společnosti a jejího diskursu. 

Dvoufázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Prohlídka řešeného území s výkladem zadavatele proběhne v termínu 18. listopadu 2019. Informace o organizaci prohlídky a programu prohlídky budou oznámeny dodatečně na profilu zadavatele v NEN a zveřejněny na webu soutěže www.novypamatniklety.cz.

Na prohlídku se prosím registrujte zasláním e-mailu sekretáři soutěže na adresu: koupalova@onplanlab.com.

Web soutěže: https://novypamatniklety.cz/


 
Předpokládaný termín vyhlášení

14. 10. 2019

Vyhlašovatel

Muzeum romské kultury

státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
Zástupce: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
Tel: +420 545 581 206
E-mail: sekretariat@rommuz.cz

Organizátor

ONplan lab, s.r.o.

Sekretář soutěže

Ing. Karolína Koupalová

ONplan lab, s.r.o.
Tel.: (+420) 608 694 929 E-mail: koupalova@onplanlab.com

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

520 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15:00 17. 01. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo)

15:00 21. 04. 2020

Datum vyhlášení soutěže

14. 10. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 10. 2019

Řádní členové poroty - závislí

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury
Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu
Martin Martínek, M.A., zástupce Ministerstva kultury ČR

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. Vladimír Sitta
Mgr. art. Emílie Rigová, ArtD., výtvarná umělkyně
Mgr. Rostislav Koryčánek, kurátor Moravské galerie v Brně

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Anna Míšková, Muzeum romské kultury
Rudolf Murka, zástupce pozůstalých po obětech tábora

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Regina Loukotová, architektka
Ing. arch. Igor Marko, architekt

Seznam přizvaných odborníků:
Jan Hauer, zástupce pozůstalých po obětech tábora
Antonín Lagryn, zástupce pozůstalých po obětech tábora
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., romistka
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., archeolog
Mgr. Pavel Herman, specialista na zadávání veřejných zakázek
Blanka Hlavínová, starostka obce Lety
specialista na rozpočtování staveb
investiční technik Muzea romské kultury
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže