Předmětem soutěžního dialogu je návrh urbanistického a funkčního řešení oblasti tzv. Papírového náměstí, která je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberec.

Okolí tzv. Papírového náměstí je jednou z nejcennějších lokalit v samém srdci města Liberec. Jeho jedinečná urbanisticky rostlá struktura je poslední vzpomínkou na „starý“ Liberec – žádnou podobnou čtvrť již město nemá. V současné podobě se však jedná o rozbité torzo městské čtvrti bez většího množství stálých obyvatel.

Vítěz soutěžního dialogu bude mít za úkol připravit celkovou představu rozvoje v podobě „masterplanu“, který vedle urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a regulaci městské i soukromé výstavby. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území (sloužící i jako podklad pro změnu územního plánu) a architektonicko-krajinářský návrh Městských teras. Ten bude dále rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace.

Soutěžní dialog.


Předpokládaný termín vyhlášení

08. 02. 2022

Vyhlašovatel

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré město

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Mgr. Kamila Kulhánková

[email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 600 000,-

Datum vyhlášení soutěže

02. 02. 2022

Datum podání žádostí o účast

15:00 07. 03. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 01. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Jaroslav Zámečník Csc., Statutární město Liberec, primátor statutárního města Liberce
Marek Vávra, Statutární město Liberec, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D., Statutární město Liberec, člen Zastupitelstva města Liberec

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. Štěpánka Endrle
Dipl.-Ing. Peter Gero, architekt, urbanista
Ing. arch. Lukáš Kohl, architekt, spolumajitel developerské společnosti Doma je Doma
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, děkan

Náhradníci poroty - závislí

Adam Lenert, Magistrát města Liberec, vedoucí oddělení úřadu územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Další probíhající soutěže