Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov.

Městská část Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nové mateřské školky z důvodu závažných statických poruch současného objektu. Rádi bychom dětem, rodičům i pedagogům v nové školce poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti předškolní výchovy, tak v oblasti architektury. K objektu školky patří i velká zahrada, která by měla být zachována a nadále tak bude tvořit charakteristický prvek nároží Jeseniovy a Ambrožovy ulice.

Soutěž o návrh vnímáme jako vhodný způsob nalezení nejlepšího řešení pro daný úkol. Dáváme tím všem architektům příležitost ukázat, jak vnímají téma mateřské školky pro 21. století. Zároveň jde o transparentní a efektivní způsob, jak tuto veřejnou zakázku zadat. V navazujícím procesu bychom s vítězem soutěže rádi co nejdříve podepsali smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a věříme, že v dohledné době pak začali i samotnou stavbu.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

10. 05. 2021

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 9/700, 130 85 Praha 3

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 37001 České Budějovice
Tel: 732 418 591
E-mail: [email protected]

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

700 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 13. 08. 2021

Datum vyhlášení soutěže

10. 05. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 04. 2021

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Jiří Opočenský
Štěpán Štrébl, MPhil. - místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Michal Vronský - předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek - předseda Výboru pro územní rozvoj
Ing. Tomáš Mikeska - místostarosta městské části Praha 3
Mgr. Barbora Dvořáková - členka výboru pro vzdělávání

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Lenka Míková
Ing. arch. Alena Mičeková

Seznam přizvaných odborníků:
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Další probíhající soutěže