Předmětem soutěže je novostavba městského bytového domu. Pozemek pro nový městský dům se nachází v ulici Za Papírnou, parc. č. 291,292, k. ú. Holešovice o celkové rozloze 783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a vlakové zastávky Praha Holešovice zastávka. Lokalita se nachází ve specifické oblasti Velkého rozvojového území Holešovice, na které probíhá změna ÚP, ze které zadání vychází. Dům by měl reagovat na potřebu městské části nabídnout městské bydlení různým zájmovým skupinám služební byty, byty pro lidi se zdravotním postižením či ze sociálně rizikových skupin. Převažovat by měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Parter je požadován aktivní, kde kromě komerční části by měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost (v tuto chvíli je uvažována dětská skupina pro min. 21 dětí). Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/p7b.
Předpokládaný termín vyhlášení

22. 07. 2022

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

Organizátor

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.

CCEA MOBA: MOBA studio s.r.o.

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

MOBA studio s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

1 650 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 09. 09. 2022

Datum vyhlášení soutěže

22. 07. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

12. 07. 2022

Řádní členové poroty - závislí

Jakob Hurrle, radní MČ P7
Lenka Burgerová, místostarostka MČ P7
Pavel Zelenka, místostarosta MČ P7

Řádní členové poroty - nezávislí

Katharina Bayer, architekt, einsueins.at
Kristien Ring, architektka, https://aa-projects.eu/
Florian Köhl, architekt, https://fatkoehl.com/
David Tichý, architekt, http://www.unitarch.eu/

Náhradníci poroty - závislí

Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ P7
Jan Čižinský, starosta MČ P7

Jan Kubát, architekt, http://ohboi.cz/

Další probíhající soutěže