Předmětem soutěže je navrhnout plán rekonstrukce památkově chráněného objektu č. p. 171 na náměstí Svobody v Modřicích tak, aby především sloužil jako městské muzeum, knihovna a infocentrum. Cílem soutěže je pro Modřice najít partnera pro vytvoření nového společenského a kulturního centra města v kontextu jeho historické zástavby.

Jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh.


Předpokládaný termín vyhlášení

13. 11. 2019

Vyhlašovatel

Město Modřice

náměstí Svobody 93
664 42 Modřice

Organizátor

MOBA studio / CCEA MOBA

Sekretář soutěže

Igor Kovačević

igor@cceamoba.cz
cceamoba.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

14:00 14. 02. 2020

Datum vyhlášení soutěže

13. 11. 2019

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 11. 2020

Předseda poroty

MgA. Marcela Steinbachová

Řádní členové poroty - závislí

Josef Šiška, starosta
Hana Chybíková, místostarostka
Libor Procházka, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Pavel Doleček, zastupitel
Radek Vostrejš, člen Komise stavebně dopravní a územního plánování

Náhradníci poroty - nezávislí

Eva Blažková, Ječmen

Přizvaní odborníci: Tomáš Sedláček – památkář, ÚOP Brno NPÚ.

Porota může přizvat s předchozím souhlasem zadavatele ke své práci další odborníky.

Další probíhající soutěže