Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Předpokládaná hodnota investice činí 50 mil. Kč bez DPH.
Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Předpokládaný termín vyhlášení

07. 11. 2019

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Sekretář soutěže

Ing. arch. Viktor Valouch

OÚR MČ Praha 6
Československé armády 23, 160 52 Praha 6
Tel: 220 189 978
E-mail: vvalouch@praha6.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

12:00 06. 01. 2020

Datum vyhlášení soutěže

07. 11. 2019

Datum konání hodnotící zasedání poroty

23. 1. 2020 - 24. 1. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

05. 11. 2019

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha 6
Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6
Ing. Jana Jelínková, vedoucí OÚR MČ Praha 6

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Eva Smutná, radní MČ Praha 6
Ing. arch. Bohumil Beránek, OÚR MČ Praha 6

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání odborníků.

Další probíhající soutěže